Мексико — YouTube

Мексико е лулка на најстар и најразвиен цивилизација на Америка Луѓе, столб на кој беше ритуали и традиции Место каде што лицето на антиката и модерноста и каде традиции се постојано се менува. милиони луѓе, јазици и дијалекти, и единствен глас — гласот на Мексико. Ние ги научат приказни на неколку Mexicans, чија судбина ќе ја открие земја гледајќи во иднината, но нивните корени се протега длабоко во минатото